อ้างอิงราคาทองคำออนไลน์จากเว็บไซต์ http://www.thaigold.info/


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายซะกาต


ราคาทองคำแท่งวันนี้ 42,666 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณวันนี้ 41,168 บาท
พิกัดที่ต้องจ่ายซะกาต (คิดจากทองรูปพรรณ)229,717 บาท

หมายเหตุ : ทองที่นำมาคำนวณซะกาตนั้นหมายถึงทองที่เป็นทรัพย์สินสำหรับขาย ไม่ใช่ทองที่ไว้สำหรับสวนใส่ในยามปกติ