เลือกจังหวัด / ตั้งค่า โหลด/แชร์

เวลาละหมาด

ศุบฮิ 04:38
ซุฮฺริ 12:19
อัศริ 15:34
มัฆริบ 18:38
อิชาอฺ 19:50
ชุรูก  05:50

ทำไมเวลาละหมาดซุบฮิ ไม่ตรงกับที่อื่น?

ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาซุบฮิและอิชาอฺคือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณแห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5)

ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลาซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการตรวจสอบจากหลายสถาบัน