เลือกจังหวัด / ตั้งค่า

เวลาละหมาด

ศุบฮิ 00:00
ซุฮฺริ 00:00
อัศริ 00:00
มัฆริบ 00:00
อิชาอฺ 00:00
ชุรูก  00:00

ทำไมเวลาละหมาดซุบฮิ ไม่ตรงกับที่อื่น?

ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาซุบฮิและอิชาอฺคือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณแห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5)

ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลาซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการตรวจสอบจากหลายสถาบัน